Årsmöte i kulturföreningen

Föreningen kallar medlemmar och övriga intresserade till årsmöte, som hålls söndagen den 24 mars klockan 15:00 i Alphyddan, Gåvsta.
Kulturveckan år 2018 var spännande, med ett varierat och rikt innehåll. Vid årsmötet redovisas genomförd verksamhet och föreningens ekonomi. Val sker till befattningar i föreningens styrelse, där vi gärna ser nya intresserade krafter som vill bidra till ett fortsatt rikt kulturutbud. Var med och hjälp till!

Vi kommer också att redovisa planeringen för årets kulturvecka, som genomförs för tjugonde gången. Vi kan lova ett ännu mer varierat innehåll för alla smaker!
Föreningen bjuder på enkel förtäring efter årsmötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Årets styrelse utsedd

Kulturföreningen har hållit årsmöte och 2018 års styrelse har valts, och presenteras på sidan Styrelsen →