Om Kulturföreningen

spelmanslaget-beskuren
Rasbo spelmanslag

Föreningen tillkom 2000 på initiativ av kulturintresserade personer med violinisten Catharina Ericsson (f.d. Forsberg) som primus motor. Redan första året arrangerades en Kulturvecka som blev en stor succé.

Ett exempel på kombinationen bygdehistoria och konstnärligt nyskapande är föreningens logotyp som skapats av konstnären Anna Karin Boode, bosatt i Lejsta By. Hon har inspirerats av fyndet av Årbybåten, en vikingatida roddbåt som 1933 lyftes ur blåleran vid Årby gård i Rasbokil. I båten fann man skelettdelar av en kvinna och hennes husdjur, bl.a. en vinthund.

Kulturföreningen i Rasbobygden skall:

  • Verka för återkommande kulturaktiviteter inom hela kommundelen
  • Arbeta tillsammans med befintliga föreningar, konstnärer, hantverkare och andra kulturintresserade inom kommundelen
  • Verka som en ideell förening utan vinstintresse
  • Vara politiskt och religiöst oberoende
  • Vara öppen för alla som respekterar föreningens målsättning och som betalar medlemsavgiften (100 kr/år)

Om Du har synpunkter på eller frågor om Kulturföreningen eller föreningens verksamhet; kontakta någon i styrelsen