Kakkalas

Du som uppskattar kulturveckan och vill bidra till en fortsättning, kan stödja oss genom att bli medlem i kulturföreningen!

Avgiften 100 kr/person eller 200 kr/familj kan sättas in på föreningens plusgiro: 485752-0.