Ordförande:
Claes Mörlin
Västersta 68, 755 96 Uppsala, 0702-755545
claesvolrath@gmail.com

Vice ordförande:
Otto Öström
Örby 227, 755 96 Uppsala, 070-5455265
ostrom.o@telia.com

Sekreterare:
Marju Remes Castell
Trevlinge 6, 75596 Uppsala, 073-2594348
marju.remes.c@telia.com

Kassör:
Staffan Björklund
Fornby 2, 75595 Uppsala, 070-5438081
staffan.bjorklund@telia.com

Håkan Blomsten
Gränome 83, 74794 Alunda, 070-7990469
blomsten.tunome@outlook.com

Kristina Jansson
Sämjesta 37, 755 96 Uppsala, 073-907 11 24
kristina.jansson@ramboll.se

Maria Ripenberg
Frötuna Funboslätt 89, 75596 Uppsala, 070-5521612
maria.ripenberg@gmail.com

Lisa Björk
Örby 201, 75596 Uppsala, 070-2914086
lisa.bjork@hotmail.com

Suppleant:
Tin Mörk
Rasbo Prästgård Solhem 23, 75596 Uppsala , 076-1042087

tin.mork@svenskakyrkan.se

Suppleant:
Ann-Margret Öberg Wiklund
Börsta 227, 74793 Alunda, 070-4826969
annmargo@live.se

(Senast uppdaterad april 2019)