Kulturlivet i bygdenFör snart 200 år sedan, då det fanns 3000 personer bosatta här, låg vår bygd i frontlinjen när det gäller kulturen i landet.  Även inom musik och konst har bygden många professionella utövare. Men framför allt präglas området av en mängd engagerade personer som genom föreningar utövar olika aktiviteter.

Läs även mer om övrigt kulturutbud!