Rasbo Kulturförenings logotyp är skapad av konstnären Anna Karin Boode som själv bor i bygden

Rasbo Kulturförening