Om Rasbo Kulturförening

spelmanslaget-beskuren
Rasbo spelmanslag

Föreningen tillkom 2000 på initiativ av kulturintresserade personer med violinisten Catharina Ericsson (f.d. Forsberg) som primus motor. Redan första året arrangerades en Kulturvecka som blev en stor succé.

Ett exempel på kombinationen bygdehistoria och konstnärligt nyskapande är föreningens logotyp som skapats av konstnären Anna Karin Boode, bosatt i Lejsta By. Hon har inspirerats av fyndet av Årbybåten, en vikingatida roddbåt som 1933 lyftes ur blåleran vid Årby gård i Rasbokil. I båten fann man skelettdelar av en kvinna och hennes husdjur, bl.a. en vinthund.

Rasbo Kulturförening ska:

  • Erbjuda kultur av kvalitet, bredd och mångfald för alla åldrar i syfte att erbjuda bygdens boende nära tillgång till kultur och i syfte att profilera Rasbobygden för besökare från närområdet, regionen och resten av landet.
  • Föreningen ska uppfylla sitt syfte genom att återkommande arrangera offentliga kulturevenemang i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna. Arrangemangen ska ske i samarbete med såväl lokala, regionala som nationella kulturutövare och i samverkan med det lokala civilsamhället och näringslivet.
  • Verka utan vinstintresse samt vara politiskt och religiöst obunden.
  • Vara öppen för alla som stödjer föreningens syfte genom att lösa medlemskap i föreningen.

För mer information, se föreningens stadgar.

Om Du har synpunkter på eller frågor om Kulturföreningen eller föreningens verksamhet; kontakta någon i styrelsen