Det finns en mängd olika föreningar, grupper och organisationer som främjar kulturen i vårt område:

Olands Hembygdsgille

Bildades 1923 och omfattar Alunda, Ekeby, Stavby, Tuna och Skäfthammars socknar. Gillets hembygdsgård, Gammel-Gränome som har en festsal för ca 40 personer, förvärvades 1945. En vandringshemsdel byggdes i slutet av 1950-talet och ytterligare en del 1997 och har idag 27 bäddar. Hembygdsgille firar årligen midsommar vid Gammel-Gränome. Av övrig verksamhet kan nämnas studiecirkeln med skriften ”Minnen från Olandsbygden” som utges vaje år samt ”Olandsbygden” som utges vart femte år.

Ordförande: Lennart Johansson, tel. 0174-103 65
Hemsida: www.gamla-grenome.se

Rasbo Hembygsgille

Bildades 1967 i samband med att Rasbo storkommun upphörde.  Gillets hembygdsgård, Gammelgården i Gåvsta, är en 1700-talsgård som idag även innerymmer ett muséum.

Rasbo Hembygdsgille arrangerar årligen nationaldagsfirande, midsommarfirande, hembygdsdag i augusti, musikcaféer, föredrag, byvandringar och andra utflykter samt studiecirklar. Gillet har en stor bokutgivning, bland annat boken ”Rasboglimtar” som har utgivits vart femte år sedan 1977.

Ordförande: Manda Björling, 0704-39 37 65.
Hemsida: www.rasbohembygdsgille.se

Rasbokils Hembygdsförening

Föreningen bildades 1943. Hembygdsgården i Kölinge är från 1700-talet och
inrymmer även ett museum. Vid gården finns även en smedja, en ängslada och ett
soldattorp med ladugård och lider. Verksamheten omfattar bland annat:

  • Nationaldagsfirande vid Bygdegården.
  • Midsommarfirande vid Hembygdsgården.
  • Hembygdsdag i augusti vid Hembygdsgården.
  • Lilljul i Hembygdsgården i december.
  • Studiecirklar och byvandringar.

Ordförande: Maj-Lis Lundblad, 0705-54 22 72.
Hemsida: www.hembygd.se/rasbokil

Hall 2000

Bygdegårdsföreningen hall 2000 bildades i september 1997 och hallen invigdes den 12 januari 2002. Syftet var att skapa en allaktivitetshall i Rasbo, vilket med åren mer än väl infriats.
Driften sköts av LPK Rasbo Allservice. Kontaktpersoner:
– Peter Andersson, tel. 0708-36 54 21
– Lars Andersson, tel. 0731-81 65 58

Hemsida: www.hall2000.nu
E-post: info@hall2000.nu

Tuna Bygdegårdsförening

Bokning: Håkan Stark, tel. 070-327 95 42
Hemsida: www.tunabygdegard.se

Bygdegårdsföreningen i Rasbokil

Bokning: Styrelsen, 076-351 00 76
Hemsida: www.bygdegardarna.se/rasbokil
Facebooksida: www.facebook.com/rasbokilsnyabygdegardsforening

Stavby Bygdegård

Bokning: Birgitta Elfving, 070-299 42 22
Hemsida: www.stavby.se (se flik Bygdegården)

Rasbo Bygdespel

Bygdespelet vid Gammelgården i Gåvsta har under ett antal år spelar en mängd stycken, alla skrivna av Karin Alinder. Bland andra Vården till eget minne, Husförhöret, Den starkaste, Patron på Brunna gård, Gastar tynger lasset, Klockar Berg och kloka Mari, Storklockan ringde efter mor, I grevens tid.

Hemsida: www.rasbobygdespelare.hemsida24.se

Rasbo spelmanslag

Bildades 1980 i samband med 100 årsminnet av Långbacka-Jans död 1880. Gruppen har bestått av spelmän från eller med anknytning till Rasbo.

Hemsida: www.rasbohembygdsgille.se (se flik Aktiviteter).

Stavby Bio

Kontaktperson: Håkan Odhner, tel. 0174-134 09 eller 0703-11 23 86
Hemsida: www.stavbybio.se

Rasbo bibliotek

I Rasbo/Gåvsta fanns tidigare ett bibliotek som nu är ersatt med en biblioteksbuss som besöker olika platser där det är möjligt att få tillgång till bussens utbud.
Mer information om bussens turer finns på Uppsala kommuns hemsida:
www.bibliotekuppsala.se/web/arena/biblioteksbussen