Årsmöten

PDF  Protokoll ordinarie årsmöte 2021-02-28 underskrivet, Verksamhetsberättelse Rasbo 2020 slutlig

PDF  Protokoll extra årsmöte 2021-02-28 underskrivet

PDF Protokoll från Rasbo kulturförenings årsmöte 2020, Verksamhetsberättelse för 2019

PDF
 
PDF
 
PDF
 
PDF