Ordförande

Maria Ripenberg
Frötuna Funboslätt 89, 741 78 Uppsala, 070-5521612
maria.ripenberg@gmail.com

Vice ordförande

Anna Törnsten
Västersta 71, 741 78 Uppsala, 073-242 15 82
atornsten@hotmail.com

Sekreterare

Susanne Stern
Lillvreta 60, 741 78 Uppsala, 070-7907050
susannestern@hotmail.com

Kassör

Staffan Björklund
Fornby 2, 743 95 Uppsala, 070-5438081
staffan.bjorklund@telia.com

Ledamöter

Peter Westerling
Stavby 207, 747 94 Alunda
peter.westerling@envirotainer.com

Håkan Bäfve
Midsommarvägen 3, 741 78 Uppsala, 070-5702990
hakan@allisall.se

Kerstin Björkling
Rasbokils-Årby, Stentorpet 327, 743 95 Uppsala, 070-9228459
kbjorkling@gmail.com

Suppleanter

Hannelore Schwarz
Rasbokils-Årby 245, 743 95 Uppsala, 072-5081239
hanne.schwarz@hotmail.com

Vakant

(Senast uppdaterad maj 2023)