Ordförande

Maria Ripenberg
Frötuna Funboslätt 89, 755 96 Uppsala, 070-5521612
maria.ripenberg@gmail.com

Vice ordförande

Jonas Bromander
Lejsta 17, 755 96 Uppsala, 0761-453040
jonas.bromander@gmail.com

Sekreterare

Helena Lundvik
Lura 52, 755 95 Uppsala, 070-8248686
helena.lundvik@slu.se

Kassör

Staffan Björklund
Fornby 2, 755 95 Uppsala, 070-5438081
staffan.bjorklund@telia.com

Ledamöter

Lisa Björk
Yresta 62, 755 96 Uppsala, 070-2914086
lisa.bjork@hotmail.com

Peter Westerling
Stavby 207, 747 94 Alunda
peter.westerling@envirotainer.com

Håkan Bäfve
Midsommarvägen 3, 755 96 Uppsala, 070-5702990
hakan@allisall.se

Suppleanter

Kerstin Björkling
Rasbokils-Årby, Stentorpet 327, 755 95 Uppsala, 070-9228459
kbjorkling@gmail.com

Carl Bernadotte
cb.bernadotte@gmail.com

(Senast uppdaterad april 2021)